Questions and answers

Czy o wydanie pozwolenia na emisję może wystąpić tylko właściciel działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pomieszczenia biurowe i magazynowe można wyposażyć w gaśnice zakupione w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przejęcie długu przez jednego ze współmałżonków obciąża również drugiego współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy rada rodziców każdego roku powinna uchwalać nowy lub uchwalać przyjęcie dotychczasowego regulaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy religia liczy się do stypendium na półrocze w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ryczał za pranie odzieży wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy starosta powinien wydać odmowną decyzję na wyłączenie gruntów pomimo wydanych warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy uczeń zwolniony z zajęć na basenie w dzienniku lekcyjnym powinien mieć odnotowane zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy udzielając zamówienia na usługi społeczne można zastosować przepis art. 6a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy urząd pracy ma możliwość wydruku wpisu do CEIDG i włączenia go do akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wójt może przenieść kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej na niższe stanowisko w tym ośrodku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wspólnikom można oddać pieniądze, które wnieśli w ramach dopłat na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie wydatki poniesione w ramach zagranicznej podróży służbowej należy ująć w paragrafie 4420?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zakwalifikować zakup prenumeraty w wersji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT ma spadkobierca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie odsetki za opóźnienie powinna pobrać jednostka budżetowa od kontrahenta wynajmującego obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić w związku z przeniesieniem obsługi księgowej do centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać wspólników po śmierci jednego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak skorygować błędne dekrety księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak skorygować nieprawidłową kwotę składek na FP i FGŚP w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować kredyt obrotowy na kontach w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy jednostka dokonuje prawidłowej oceny aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy można dokonać korekty WDT, jeśli towar został zagubiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy ośrodek pomocy społecznej ma podstawy do uchylenia zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy pracownik banku może zeznawać bez konieczności zwalniania go z tajemnicy bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Kiedy przedawniają się opłaty za centralne ogrzewanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Kiedy w szpitalu uzdrowiskowo–rehabilitacyjnym należy utworzyć obwód głosowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto ma obowiązek wpisać się do rejestru BDO - Starostwo czy Straż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto może być wnioskodawcą w postępowaniu dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może obsługiwać urządzenia ciśnieniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto powinien nanieść zmiany podłoża z organicznego na mineralne na mapy glebowo-rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Kto wskazuje osobę uprawnioną do wykonania odłowu wraz z uśmierceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Na jakich zasadach zwracane są koszty sądowe dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakich godzinach nauczyciel może odebrać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakim czasie od wygenerowania przyjęcia odpadów należy wpisać je do karty ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakim paragrafie dochodowym ująć odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne