Czy organ może przeprowadzić postępowanie dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, kiedy współwłaściciel nieruchomości nie żyje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ powinien przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny dla selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji:

1) jeżeli właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji po wprowadzeniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (od 2013 r. deklarował nieselektywną zbiórkę) i zmarł, a spadkobierca, który zamieszkiwał w tej nieruchomości złożył pierwszą deklarację od okresu bieżącego;

2) jeżeli jeden ze współwłaścicieli zamieszkujących nieruchomość złożył deklarację, lecz nie dokonał zmiany danych deklaracji po wprowadzeniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (tj. nadal deklarował nieselektywną zbiórkę) i zmarł, a drugi ze współwłaścicieli (małżonek) złożył pierwszą deklarację od okresu bieżącego.

Należy zauważyć, iż opłaty w wysokości określonej w deklaracji były ponoszone do zgonu właściciela/współwłaściciela, jednak stawka przy selektywnej zbiórce odpadów jest wyższa niż wcześniej obowiązująca (do 2019 r.) stawka dla nieselektywnej zbiórki odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX