Questions and answers

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dla celów podatkowych doliczamy do inwestycji (środka trwałego) narzut kosztów wydziałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek stażowy pracownika obsługi w szkole podstawowej należy liczyć od wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji przyznać od daty złożenia wniosku na komisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dyrektor może wycofać złożony do kuratorium wniosek o dokonanie oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy oddać godziny nauczycielom, których czas pracy danego dnia wynosił ponad 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy na skutek przeprowadzenia procesu przygotowania do ponownego użycia powstaje odpad czy produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organ powinien pobrać opłatę skarbową 2 x 17 zł od każdej osoby udzielającej pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy organ prowadzący może przyznać dodatek funkcyjny w wysokości odbiegającej od zawartej w regulaminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba, która złożyła wniosek do ZUS o kontynuację renty powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osobie zatrudnionej na stanowisku nauczyciela należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy placówka kształcenia ustawicznego może nazywać się centrum kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca, będący jednostką budżetową, może odstąpić od egzekwowania umowy lojalnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik jest zobowiązany przedstawić pracodawcy pisemne wezwanie sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w urzędzie jako IOD może obsługiwać jednostki podległe w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy premię regulaminową należy uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy projekt budowlany powinien być uzgodniony pod względem p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy przelew na białą listę ma znaczenie przy bezgotówkowej naprawie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy "małym ZUS plus" opłaca się składki na FP i FGŚP od wyliczonej dla siebie indywidualnej podstawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przychody oddziału należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu statusu małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rolnik może usunąć drzewa, które rosną pomiędzy granicą działki a rowem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy powinien zostać uznany za nienależnie pobrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy stanowiska pracy mogą być usytuowane pod antresolą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wody opadowe i roztopowe pochodzące z placu mogą być wykorzystywane do celów przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w pozycji 14.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ujmować kwoty rat kredytów już uruchomionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług należy odprowadzać składki społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zadośćuczynienia wypłacona pracownikowi na podstawie ugody podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający na wniosek wykonawcy może zmodyfikować kształt kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zamawiający usługę remontu nawierzchni - frezowania musi posiadać decyzję na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy z konta dochodów i paragrafu 064 można ponosić wydatki w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Do jakiej grupy sprzętu zakwalifikować żarówkę LED sprzedawaną w zestawie z pilotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne