Pytania i odpowiedzi

Czy nauczyciel, który miał przerwę w zatrudnieniu, może kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Co oznaczają przychody z niezakończonych usług na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy obliczyć datę uprawniającą nauczyciela do otrzymania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można uniknąć kary za nieprzekazanie informacji do NFZ o uczestniku badania klinicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może polecić realizację zajęć świetlicowych poza pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy narzędzie proste podlega procesowi oceny zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można nanosić poprawki w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta po wypisie ze szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak długo trwa okres izolacji i kwarantanny w przypadku osób wykonujących zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Czy przepisy bhp regulują zasady pracy przy elektrorafinacji ołowiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy nauczycielka będzie mogła najwcześniej rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor ma prawo znać powód kontroli prowadzonej przez kuratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownik po odbyciu kwarantanny, trwającej powyżej 30 dni, musi wykonać badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy uregulować kwestię dodatków do wynagrodzenia nauczyciela, który nie posiada przygotowania pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba do wykonywania zawodu diagnosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki powinien być wpisany etat w umowie o pracę przy poniższym przedziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Za jaki okres należy przyznać dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie młodocianego, który porzucił szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy roboty (odwierty) wykonane w ramach badań geotechnicznych stanowią robotę geologiczną w rozumieniu pr.geol.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy należy wydać decyzję uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy uczeń rozpoczynający edukację domową powinien być klasyfikowany na półrocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak poprawnie zaksięgować fakturę dotyczącą sprzedaży budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwość zmiany podmiotu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy do stażu pracy z drugiej umowy należy uwzględnić okresy pracy zamknięte od innych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy prawa pracy regulują liczbę osób zatrudnionych na hali produkcyjnej na nocnej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczyciel w stanie nieczynnym powinien uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę przed ustaniem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zebrania rady pedagogicznej można nagrywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy małżonkowie powinni oznaczać wzajemne transakcje swoich działalności jako transakcje podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można prowadzić uproszczoną ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W której deklaracji VAT podatnik może dokonać odliczenia, jeśli złożył po terminie VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek rejestracji umowy dzierżawy w poniższym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wynajem maszyn rolniczych należy ewidencjonować za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakich relacjach pozostają do siebie pojęcia: „dotacja” i „mienie komunalne”?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak udokumentować prowizję otrzymaną od towarzystwa ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy wypłacić pracownikowi dodatek z tytułu nieodebrania dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim celu wykonuje się wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto powinien prowadzić postępowanie, jeśli inwestor podniósł teren działki o ok. 50 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W jaki sposób organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma przedłożyć takie sprawozdanie w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy plac zabaw można uznać za park wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Gdzie składować dokumentację likwidowanej szkoły i jej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy kierownik GOPS może podpisać umowę z instytucją, która zarządzać będzie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek dotyczący zwrotu otrzymanego odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy mąż matki, który nie jest ojcem dzieci może wnioskować o przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji występuje relacja powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy matka może składać wniosek na Dobry Start na pełnoletnie dziecko które mieszka z babcią w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartość darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne