Questions and answers

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w związku z faktem, iż w tej sprawie zapadł już wyrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy do egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rent, w tym rodzinnych, ma zastosowanie art. 835 k.p.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie przepisy warunków technicznych zastosować do budowy garażu w konstrukcji drewnianej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przedłużenie terminu do usunięcia braków określonych w wezwaniu powinno być w formie postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaki dzień należy przyjąć za dzień udzielenia pomocy publicznej za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy obiekt zabawowy wymaga zgłoszenia czy uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje musi mieć bibliotekarz w bibliotece publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przy dachu dwuspadowym wysokim można wykonać wysoką ściankę kolankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do sprzedaży napojów alkoholowych i papierosów sprzedawanych w restauracji należy stosować oznaczenie GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wygrane u bukmachera mogą stanowić przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować poszczególne elementy myjni samoobsługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy subwencja otrzymana na mocy przepisów tarczy antykryzysowej z PFR jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szkoła powinna przechowywać książeczki zdrowia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Ilu może być uczniów w oddziale klasy VII?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel może być jednocześnie wychowawcą dwóch oddziałów w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki jest formalny status zajęć z wychowawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy ustalić wymiar urlopu dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy nauczyciel nie chce wykorzystywać urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koszty utrzymania niedziałającego klubu można ujmować w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć odpłatne zbycie wierzytelności, na którą utworzony został odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nierozliczane saldo wpływa na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zatrudniać osoby nauczające przedmiotów praktycznych, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić kurs waluty dla towarów handlowych zakupionych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić stawkę wynagrodzenia dla poszczególnych wykładowców prowadzących szkolenia w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce TK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy prace polegające na projektowaniu maszyn CNC można rozliczać w ramach ulgi IPBOX?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczać wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika administracji zatrudnionego na 4/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim trybie niepubliczna szkoła podstawowa może zmienić swój rodzaj z ogólnodostępnej na specjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela stażysty, który pracował trzy tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy o reglamentacji szczepionek przeciwko grypie pozwalają na odmowę realizacji recept lekarskich i zapotrzebowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powinien zakończyć się staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakich warunkach można wykorzystywać maszynę do obróbki wibrościernej odlewów magnezowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który zostanie objęty ustawą PPK od 1.01.2021 r. może przystąpić do PPK wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka może zawrzeć umowę na jeden rok na badanie sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kompetencje prawnopracownicze przysługują dyrektorom publicznych punktów przedszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać korekty przeksięgowania z wyniku lat ubiegłych na konto 080?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ma postąpić PINB w sprawie skargi na niezabezpieczoną i niezakończoną budowę BMJ przez inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy za urlop okolicznościowy nauczycielowi-wicedyrektorowi należy wypłacić średnią z nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy wypadek na siłowni w czasie delegacji jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy korekta faktury będzie podstawą do skorygowania wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na podstawie jakiej dokumentacji można użytkować maszynę drukarską sprowadzoną z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczać nieobecności i okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jednostka powinna zapłacić koszty zastępstwa procesowego dla kancelarii po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy płacenie składek ubezpieczeniowych zawsze warunkuje korzystanie z z bezpłatnej opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot na magazyn zużytego wyposażenia, które nie jest już wykorzystywane w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy prokurent w spółce komunalnej jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne