Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę pracodawca może dopisać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od 1 lipca będzie otrzymywał wynagrodzenie minimalne 3 600 zł brutto. Pracodawca obejmuje pracowników opieką medyczna i ubezpieczeniem na życie. Składki te dopisywane są tylko do przychodu pracownika (bez wypłaty), zwiększają tym samym podstwę składek ZUS i podatku, co wpływa na zmiejszoną kwotę netto do wypłaty po potrąceniu należności zusowsko-podatkowych.

Czy w takiej sytuacji te składniki możemy dopisać do przychodu pracownika?

Czy chcąc otrzymać minimalne wynagrodzenie netto musimy podwyższyć kwotę brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX