Questions and answers

Czy z racji skróconego urlopu macierzyńskiego pracownicy należy się jeszcze urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy interpretować termin "zabudowa" przy definiowaniu obszaru oddziaływania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób w JPK_VAT należy ewidencjonować korekty paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy nabywca powinien rozliczyć korektę faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż złomu należy oznaczać kodem GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma refakturowanie usługi marketingowej wraz z przemieszczeniem baneru do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ podatkowy w sytuacji, gdy podatnik zmarł dwa dni po odbiorze decyzji o zwrocie podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim zakresie można odliczyć VAT od zakupu monocykla i motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zakład musi poinformować urząd marszałkowski o wyłączeniu pracy urządzeń ochronnych na okres 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy świadectwo pracy obejmujące okres całego zatrudnienia można umieścić w nowych aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podatnik importujący wina z RPA może od 1 lipca 2020 r. korzystać z uproszczenia i rozliczać VAT w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy tego rodzaju ścieki powinny być traktowane jako ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy ścieki z procesu prania mat dezynfekcyjnych powinny być traktowane jako ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak określić system czasu pracy w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w procesie prania fartuchów pracowniczych powstają ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, jeżeli w czasie epidemii wygasła jego karta czasowego pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka ma możliwość skorygować transakcję na podstawie dokumentu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może gromadzić dane dotyczące powiązań rodzinnych/partnerskich między pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy uwzględnić tylko czynniki uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką procedurą mogę wprowadzić projekt budowy chodnika i schodów terenowych do sklepu wieloformatowego przy drodze gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Który z pracodawców jest obowiązany do wypłaty odprawy na podstawie karty do czynnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy osoba mająca wspólny majątek z małżonkiem może sprzedać nieruchomość w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Na jakich zasadach udzielać urlopu pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy WIOŚ może wydać negatywne postanowienie ze względu na brak monitoringu wizyjnego odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy faktury wystawiane na rzecz sądów i prokuratur powinny mieć oznaczenie "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć odprawę dla pracownika, który został powołany do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na skrócenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy wliczać do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w dniu przeprowadzania badań kontrolnych, pracownikowi można wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy może być czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy towary zużyte do wytworzenia nowych środków trwałych zwiększają ich wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dostawy węgla należy oznaczać pod symbolem GTU_01?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy budowa słupa końcowego pełniącego funkcję słupowej stacji transformatorowej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy nadal w przepisach prawa oświatowego znajdują się przepisy dotyczące wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób uchylić decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy ustalamy zasiłek rodzinny do zwrotu za marzec br. (okres zasiłkowy 2019/20) na podstawie art. 24 ust. 6 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać osoba niepełnoletnia, aby móc uczyć się w szkole dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka zachodzi relacja pomiędzy szkołą a administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakiego typu szkoły mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne