Questions and answers

Jak amortyzować maszynę, która kilka lat temu używana była w działalności opodatkowanej ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi związane z łowiectwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak długo przechowuje się plany urlopów wypoczynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jakie dane rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola można podać w informacji do wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru budowlanego, jeśli inwestor obniżył wysokość ogrodzenia do wysokości 2,20 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie świadczenia dodatkowe można wypłacać dyrektorowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakie warunki muszą spełnić firmy by ubiegać się o pomoc w ramach tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić (w związku z COVID-19) celem przeprowadzenia zebrania uczestników scalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Jak należy skorygować błędną decyzję komisji rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy traktować ścieki powstające z salonu fryzjerskiego - jako bytowe czy przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak powinien postąpić wójt w sprawie dot. zalewania posesji prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak pracownik socjalny może rozliczać koszty prywatnego samochodu używanego do celow służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nagrodę roczną po zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wygląda dekretacja zwolnienia z opłacenia 50% składek ZUS w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować operację nieodpłatnego przekazania maseczek i rękawic finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy można odliczać podatek naliczony od zakupów w kole łowieckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na jaki czas wydaje się zezwolenie na posiadanie charta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Na jakiej podstawie można ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić decyzję ustalając nową wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy będzie objęty ochroną przedemerytalną pracownik urodzony 5.12.1960 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób należy uchylić decyzje dotyczące świadczeń wychowawczych z poprzednich okresów zasiłkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób poinformować nauczycieli o zmianie pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób przekazać majątek przedsiębiorstwa małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób wyłączyć z użytkowania budynek stodoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Co powinno się znaleźć w rejestrze drabin?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy barka zbiornikowa jest miejscem magazynowania odpadów w ramach ich zbierania / przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy destrukt asfaltowy to odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy dla mieszkańca DPS właściwa jest gmina, która skierowała go do placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dostawa przez podatnika części zamiennych do drukarek powinna być oznaczona jako GTU_06?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy faktury wystawione przed listopadem 2019 r. należy raportować w aktualnej wersji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firmy wykonujące pomiary oświetlenia na stanowisku pracy powinny posiadać akredytację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy informacje o fakcie wydania decyzji wygaszającej koncesję na wydobywanie należy umieszczać w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy istnieją szczegółowe wymagania co do gaśnic oraz apteczek w samochodach ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy na należną prowizję sprzedający powinien wystawić notę uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy PKP przysługuje wykup nieruchomości stanowiącej grunt orny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne