Questions and answers

Czy otrzymane od zewnętrznej firmy bony należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik od faktur za czynsz inicjalny, opłaty leasingowe, raty może odliczyć podatek VAT w wartości 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownik, przebywający na zwolnieniu lekarskim, może odmówić wykonania polecenia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego można obniżyć wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo energetyki cieplnej posiadające pozwolenie zintegrowane może współspalać węgiel i biomasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przedszkole podlega przepisom de minimis w związku z dofinansowaniem doskonalenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przekazane na rzecz firmy ubezpieczeniowej uszkodzone pojazdy są kwalifikowane jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy przepisy regulują kwestie oznakowania terenu wokół zbiornika z dwutlenkiem węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rada gminy ma obowiązek przyjęcia uchwały likwidującej aglomerację w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy rodzic, który przebywa na kwarantannie ze względu na dziecko ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy samochód 9-osobowy przewożący dzieci do szkoły w strefie czerwonej powinien mieć zajęte 50% miejsc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy składowe usługi głównej które zawierają elementy doradcze powinny być oznaczone kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka może zakończyć likwidację posiadając saldo należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy starosta powinien odmówić decyzją wyrejestrowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy strata podatkowa powoduje, że zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stypendium szkoleniowe podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy syndyk musi rozliczać PIT i ZUS od wypłaty zaległych wynagrodzeń ze środków masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługa związana z promocją sprzedaży samochodów może korzystać ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wadliwy raport dobowy należy skorygować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przewozach szkolnych organizowanych przez jednostkę samorządu obowiązują obostrzenia komunikacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydawanie biuletynu informacji publicznej musi zostać uchwalone przez radę gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy wymiana pieca wymaga pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wysokość dodatku za wychowawstwo może być zróżnicowana na różnych poziomach nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wytworzone oprogramowanie można amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w zabudowie szeregowej dopuszczalne jest łączenie budynków za pomocą belek betonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w związku z przekazaniem byłym członkom rady nadzorczej prezentu powyżej kwoty 200 zł należy wystawić PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłacona rekompensata utraty zysku, związana z cesją kontraktu, może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli można sfinansować szkolenia dotyczące nauki zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy niepubliczna szkoła podstawowa może zakupić keyboard?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy znajduje uzasadnienie stwierdzenie, że TBS jest podmiotem "niedziałającym w celu osiągnięcia zysku"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu przypisać wydatki związane z remontem ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Do kogo Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powinien złożyć wniosek o umorzeniu należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do podzielenia drogi gminnej, która na mocy uchwały rady gminy straciła status drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką należy przyjąć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 10 11 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować prace polegające na wykonaniu izolacji fundamentów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką usługę należy uznać za reklamową podlegającą oznaczeniu GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie dane wystawcy powinna zawierać faktura sprzedaży najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba prowadząca kurs w ramach kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca kurs „Socjoterapia i pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie oznaczenie GTU stosować do wynajmu sprzętu multimedialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne