Czy w przypadku, gdy oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy kredytu zawiera błędne saldo zadłużenia to bank powinien złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy kredytu zawiera błędne saldo zadłużenia (błąd systemu komputerowego banku), to bank powinien złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu złożonego pod wpływem błędu i następnie ponowić procedurę wypowiedzenia umowy (prawidłowe saldo również stanowi podstawę do wypowiedzenia), czy pierwotne oświadczenie wywiera skutki prawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX