Questions and answers

Czy pracownik ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym czy należy do związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownik może pracować bez przyłbicy i maseczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracownik może się zwolnić z umowy o zakazie konkurencji jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prawidłowym postępowaniem jest rozpoznanie w miesiącu wywozu towarów z magazynu w Polsce eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy projektowany budynek w w terenie górniczym wymaga nałożenia w decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wpłat na PFRON skoro wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 3,9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy przeniesienie wyposażenia z oddziału do jednostki macierzyńskiej podlega opodatkowaniu exit tax?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy same drogi lub ciągi pieszo-jezdne można zaliczyć przy obecnym orzecznictwie do infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy są jakieś przeciwwskazania do kompensowania faktury pierwotnej i korygującej, objętych mechanizmem MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spółka komandytowa od 2021 r. powinna przejść do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy SZO na matkę przysługuje uprawnionej za dni, w których była uprawniona do zasiłku opiekuńczego z KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest nienależnie pobrane za okres, za który strona ma ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy termin na uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jeszcze nie biegnie z uwagi na trwający stan epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy uposażenie policjanta po zwolnieniu ze służby wliczane jest do dochodu w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń upoważniają do sporządzenia ekspertyzy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy urządzenia do pomiaru ilości pobranej wody ze środowiska nie muszą już być legalizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy usługi remontowe wykonywane w blokach mieszkalnych zawsze będą opodatkowane stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy właściciel komisu może na podstawie faktury VAT marża wyprowadzić samochód z komisu dla celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku klasyfikacji rocznej ucznia należy wziąć pod uwagę frekwencję za cały rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku podziału, który ma na celu powiększenie działki sąsiedniej, należy uzyskać najpierw WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku WDT oraz sprzedaży usług opodatkowanych w innym kraju UE należy w ewidencji zaznaczać pole GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zakup komputera od firmy z Irlandii i sprowadzenie go z Czech, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zarządca sukcesyjny opłaca składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy żądanie wskazania wykonawcy odstrzału przez wnioskodawcę jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować zakup gotowych mebli w zakładzie stolarskim na kwotę łączną 6.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć urządzenia elektroenergetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do kiedy pracodawca musi dokonać przelewu na konta komorników dokonanych potrąceń z umów o pracę oraz z umów zleceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Gdzie można zgłosić podejrzenie naruszenia przez pracowników szkoły ochrony danych osobowych ucznia oraz jego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura gdy gmina bierze w użyczenie teren zielony przy kościele?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania niezabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla suplementu diety z dodatkiem kakao?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie nieobecności obniżają staż pracy uprawniający do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są przepisy przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie są skutki przeszkolenia kandydata na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki system czasu pracy zastosować do kierowcy autobusu szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek na wymianę zadaszenia nad wejściem do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy weryfikować posiadanie przez kierownika budowy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak powiat powinien zlikwidować ośrodek szkolno-wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozgraniczyć obornik i pomiot przy obliczaniu BATów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku otrzymania rachunku z Irlandii bez wskazania VAT i NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zorganizować kształcenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenie młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne