Pytania i odpowiedzi

Jakie będzie miejsce opodatkowania usług consultingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać import usług w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za konferencję, która odbyła się w Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku, który będzie świadczył usługi przewozu towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zakupu bazy i abonamentu VGK Gold na okres 2 lat

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla robót konserwacyjnych stacji trafo i węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego i szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy faktury za podwykonawstwo należy rejestrować w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nieodpłatne przekazanie nagród na rzecz klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć pylon reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce w związku z przekazanie klientom nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji bezpośredniej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jest możliwość założenia (podlegania opodatkowaniu) w Polsce firmy świadczącej usługi dla firm na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Co będzie stanowić dochód dla Podatnika wykonującego pozarolniczą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna dokumentować świadczenie usług budowlanych na terenie Holandii osoba fizyczna opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub celowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie opłaty wystąpią po stronie wspólników spółki jawnej w związku ze sprzedaż przez nich 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stacja transformatorowa mieszcząca się w wybudowanym w tym celu budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może rozliczać się z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy, które nakładają na mnie obowiązek naliczenia odsetek jeśli klient nie zapłacił w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w koszty zapłacone przez rencistę, prowadzącego działalność gospodarczą, składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakim momencie ująć przychód z tytuły świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochód z tytułu wynajmu domu, którego właścicielami są rodzice i dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem Starostwu Powiatowemu darowizny w postaci samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć obniżenie wkładu budowlanego do spółdzielni w związku z nieusunięciem usterek w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W którym momencie rozpocząć amortyzację technologii wytwarzania leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy limit 4000 euro jest dla małżonków uzyskujących przychody z najmu wspólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać prowadzone przez jedną osobę dwie odrębne działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w PKPiR rozliczyć zakup używanych motocykli w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy potraktować opłatę jednorazową oraz opłaty coroczne za korzystanie ze znaku firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób powtórnie przyjąć do ewidencji wagon tramwajowy który był postawiony w stan likwidacji w roku 1999?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy patent na sprzęt rehabilitacyjny, który zaprojektował nasz inżynier należy wykazać w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność majątkowa poręczyciela w przypadku poręczenia cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku za wychowawstwo klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Kołowska Urszula | Nieaktualne

W jaki sposób rolnik powinien ująć w ewidencji zakupów fakturę na zakup ciągnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ojcu przysługuje urlop na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy bezterminowa licencja na oprogramowanie używane powyżej 1 roku można zaliczyć do WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jakie zasady opodatkowania obowiązują przy skupie, naprawie i sprzedaży skrzyni biegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ustalić dochód ze sprzedaży samochodu osobowego otrzymanego od ojca darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować maszynę wzięta w leasing finansowy z udziałem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana przyprawa do piernika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody z tytułu wykonania umowy na świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w szkole musi zostać powołana osoba wyznaczona jako społeczny inspektor pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Piszko Agata | Aktualne