Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 kwietnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Czy stosowanie przez podmiot leczniczy w chirurgicznych zabiegach ortopedycznych gruzu kostnego należy kwalifikować jako postępowanie polegające na przeszczepianiu narządów w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów?

Jeżeli tak, to czy podmiot leczniczy podejmujący takie działania powinien spełniać wymogi przewidziane w art. 36 ust. 1a tej ustawy (posiadać na wykonywanie takich czynności pozwolenie Ministra Zdrowia), a także w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania tkanek i narządów?

Konkretnie w § 17 rozporządzenia (posiadać odpowiednie zaplecze lokalowe i personel medyczny) i § 19 rozporządzenia (posiadać bank tkanek i komórek oraz medyczne laboratorium diagnostyczne umożliwiające ocenę jakości i bezpieczeństwa pobranych lub pozyskanych oraz przeszczepionych tkanek i komórek względnie umowę o współpracy z takim bankiem i laboratorium).

Czy też ten ostatni wymóg nie musi być spełniony, gdyż w opisanym przypadku będzie miał zastosowanie § 20 pkt 1 rozporządzenia (zawarcie przez podmiot leczniczy z bankiem tkanek i komórek umowy o współdziałaniu, na podstawie której bank będzie dostarczał podmiotowi gruz kostny niezbędny do zabiegów)?

Czy nabywanie przez SP ZOZ produktu w postaci gruzu kostnego będzie wymagało przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?