Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób refakturować koszty energii elektrycznej na spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla firmy i pracownika rodzi przekazanie pracownikowi pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacany wspólnikom spółki komandytowej dochód wypracowany przez tą spółkę podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu ciężarowego dokonaną na rzecz angielskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prace rozwojowe zakończone negatywnym efektem lub zaniechane np. z powodu problemów technicznych są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić aby było możliwe zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów 0% stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy umorzenia części wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są warunki zastosowania stawki 0% VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru firmie niemieckiej posiadającej NIP UE stanowi dla polskiego podatnika dostawę wewnątrzwspólnotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy operatora suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jaka powinna być zawartość karty oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zakup rekwizytów wykorzystywanych podczas nagrań programów telewizyjnych stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2010 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy SP ZOZ może dokonywać zapisów w księdze głównej jedynie na podstawie polecenia księgowania (PK)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2010 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przebywa na krótkim zwolnieniu lekarskim należy się podwyżka wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie zgody na stałe przetrzymywanie sarny w warunkach gospodarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy rachunkowość sklepiku szkolnego, prowadzonego przez samorząd uczniowski może być wprowadzona do budżetu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Na jaki okres zatrudnić nauczyciela na zastępstwo, za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak wspólnik niebędący właścicielem nieruchomości używanej przez spółkę może amortyzować poczynione nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować koszt poniesiony na zakup praw do cyfrowej wersji zdjęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakup plików graficznych - dotyczących oznaczenia wyrobów kodem kreskowym należy zaewidencjonować jako zakupu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy o zapłacony podatek od nieruchomości należy podwyższyć wartość nieruchomości wykazaną w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak opodatkować budynek wydzierżawiony spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki wynikają z dzierżawy przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową dla stacji paliw wykorzystywanej na podstawie umowy leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik powinien opodatkować kwotę brutto ryczałtu przyznanego mu za używanie samochodu, czy kwotę netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia powinna zakupić odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Siwonia Anna | Aktualne

Czy można zaliczyć koszty sądowe do kosztów podatkowych danego roku a nie ująć ich w kosztach bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki poniesione na przebudowę stawu dokonane na żądanie Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs powinien zastosować podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje w razie powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koszty dojazdu i noclegu zleceniobiorcy poniesione przez zleceniodawcę stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Na jakich zasadach podlegają zwolnieniu z opodatkowania dochody uzyskiwane przez kluby sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zastosować tryb zapytania o cenę przy zakupie standardowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może świadczyć usługę dostępu do internetu dla mieszkańców gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy są przepisy, które zabraniają zastosowania folii polietylenowej w zastępstwie szklanej szyby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy w razie zawieszenia działalności gospodarczej należy rozliczać zaliczki od przychodów z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sezonowość produkcji może być wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na mocy art. 23(1) kodeksu pracy możliwe jest przejęcie jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkolenie okresowe może zostać zrealizowane podczas szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy dom spokojnej starości należy do kategorii domów opieki społecznej, czy pensjonatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedawanego budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zgodna z prawem jest obsługa obrabiarki przez jednego pracownika, bez zapewnienia mu asekuracji drugiego zatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy poparzenie wrzątkiem podczas parzenia herbaty może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kto jest adresatem decyzji zatwierdzającej uproszczony plan urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika będącego w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z importem usług prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi przed zakończeniem okresu rozliczeniowego dodatek, w zamian za udzielenie dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne