Questions and answers

Jaka jest procedura postępowania, czy możliwe jest zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy sprzedawca i pośrednik prowadzący KEON powinien składać w BDO jakiekolwiek sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy pracownik obsługi nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy nastąpi pierwsza aktualizacja dotacji dla przedszkoli w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką treścią wypełnić poddruk MEN - I/75 w celu wydania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 1985 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który ukończył edukację przedszkolną, może uczyć również w klasa I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki powinien być zakres czynności i obowiązków osoby zastępującej dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W której kolumnie PKPiR powinna być zaksięgowana otrzymana z NFZ refundacja za leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyegzekwować od strony i na jakiej podstawie mylnie nadpłacony zasiłek stały za miesiąc październik?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy ująć bilansowo kwotę uzyskanego odszkodowania do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zastępca wójta może dokonywać zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy za każdy nieprzepracowany rok nauczycielowi będzie się należał urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na fakturze należy wykazać zapis, że podatek cukrowy został opłacony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie okresy służby są uwzględniane przy mianowaniu strażaka PSP na stanowisko służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Zakup kodów do gier od kontrahentów z UE i spoza UE jest importem usług czy zakupem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak właściwie wystawiać tytuły egzekucyjne wspólników cywilnych przy podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Ile wynosi świadczenie chorobowe za dzień pracownika z którym zawarta jest umowa zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak prawidłowo wpisuje się do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych pomiary pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zakup nowego skutera elektrycznego z Czech na cele prowadzonej działalności można rozliczyć jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu rocznym Rb-27S należy ująć podatek VAT wykazany do zwrotu w deklaracji VAT-7 za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaki jest najlepszy sposób postępowania dla wierzyciela na etapie windykacji polubownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny do funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia upoważnienia osoby podpisującej gwarancję wadialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy podmiotom, którym spadły przychody przysługuje automatyczne zwolnienie z opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Nieaktualne

Czy w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę, dotychczasowa dokumentacja pracownicza może być kontynuowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż części i akcesoriów samochodowych na Ukrainę powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Ile urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W której pozycji RZiS powinny zostać ujęte należne odszkodowania od firmy kurierskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z przychodem z czynszu od obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne