Questions and answers

Które transakcje w nowym JPK należy oznaczać kodem "TP"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować przychód z tytułu sprzedaży telefonu służbowego na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie nauczyciela, który jest dyrektorem i planuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wyłonić przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna skorygować sprzedaż w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie powinny być ujęte w rejestrze VAT sprzedaży wystawione korekty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Za jaki miesiąc wykazać dochód uzyskany z tytułu stażu z PUP finansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co pracownik powinien zrobić ze środkami ochrony indywidualnej po wykonaniu zadania opieki w domu podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy biegły rewident za swoje usługi może wystawić fakturę ze spółki niewpisanej na listę firm audytorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny dla dyrektora jest obligatoryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest dokumentowanie świadczeń w zakresie najmu jedną zbiorczą fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy DPS ma obowiązek przekazywać do PCPR odpis aktu zgonu mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy działalność szkoleniowa w zakresie rolnictwa podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura za usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec na rzecz polskiej spółki powinna zawierać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy fundacja prowadząca działalność gospodarczą może wspomagać się przy działalności wolontariuszami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gmina musi posiadać zezwolenie na gospodarowanie odpadami lub wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy istnieje możliwość finansowania z ZFRON ubezpieczenia samochodu dla niepełnosprawnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy istnieje możliwość wykonywania pracy transportowej w kanałach w piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kwota dofinansowania powinna być zaksięgowana na konto pozostałych przychodów operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy montaż pompy ciepła dla potrzeb gospodarstwa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie trybu z wolnej ręki do postępowań poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy można nadbudować ścianę istniejącą o 2 kondygnacje z pozostawieniem odległości budynku od działki drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można za zgodą pracowników zrezygnować z rady pracowników i przejść na przedstawicielstwo pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy można z dotacji na dziecko z orzeczeniem wliczać do wynagrodzenia nauczycieli, składki na ZUS i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na dzień bilansowy spółka może nie tworzyć rezerwy na świadczenia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach należą się świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy niniejsze orzeczenie sądu jest orzeczeniem opieki naprzemiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłata za najem przelana na rachunek prywatny wynajmującego może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup lodówki do biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podczas pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19 nauczycielowi można przydzielić płatne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy poszerzenie jest rozbudową drogi i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy można przyjąć zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy po wstrzymaniu budowy inwestor ma prawo wystąpić do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie części inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy po zakończeniu umowy na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy praca na wysokości powyżej 1 m z balustradą jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informować określone instytucje, jeśli pracownicy złożyli rezygnacje z wpłat do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może wdrożyć pracę na dwie dzienne zmiany, pomijając obowiązek badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przebudowa ostatnich kondygnacji budynków wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy przedsiębiorcy, który nabył kasę online w październiku 2020 r., przysługuje ulga na jej zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne