Czy w przypadku stwierdzenia nieważności rady gminy w części zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. Następnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 3 ust. 1 "Dotacja celowa udzielana jest pod warunkiem zapewnienia przez podmiot opieki nad dzieckiem w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin".

Czy na tej podstawie należy podjąć nową uchwałę, czy pierwotna uchwała może obowiązywać, a organ prowadzący podczas rozliczania dotacji nie będzie uwzględniał § 3 ust. 1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX