Questions and answers

Czy drut stalowy, który służy do belowania odpadów należy traktować jako opakowanie wprowadzone na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy faktury za świadczenie usług księgowych na rzecz byłej bratowej powinny być oznaczane „TP” w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy franczyzę należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kwotę otrzymanej dotacji celowej na zakup środka trwałego należy rozliczyć dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwoty potrąceń należy zaliczać co miesiąc proporcjonalnie na poczet zasiłku stałego i okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy modernizacja systemu informatycznego może zostać rozliczona w ramach ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można dać wypowiedzenie zmieniające na 1/2 etatu za mniejszą kwotę niewynikającą z przeliczenia proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zwiększyć limit nadgodzin na rok następny z wyprzedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy uwzględnić obydwa dochody, z działalności nieewidencjonowanej oraz działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na zarządcy drogi spoczywa obowiązek kontroli stanu technicznego dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy obniżenie wymiaru czasu pracy ma wpływ również na wyliczenie odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy opinia prawna powinna być udostępniona przez szpital w trybie udostępniania informacji publicznej na wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy oprocentowanie zwiększające cenę sprzedaży nieruchomości podlega pod kod GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prowadzący warsztat samochodowy ma obowiązek stosowania oznaczeń GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego nauczyciel może wnioskować o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy po zmarłym nauczycielu należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy proporcjonalnie za przepracowany okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownicy niepedagogiczni mogą zostać objęci przestojem w czasie stanu epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy projektowanie CAD/CAM należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy projekt zagospodarowania terenu oraz opis do projektu zagospodarowania terenu musi być sporządzany również przez branżystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy prokurent spółki akcyjnej, jest powiązany ze spółką z o.o., która jest właścicielem spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedawniona wierzytelność generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przewodniczący komisji przetargowej może udzielać odpowiedzi na pytania wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy rada winna podjąć uchwałę, do jakiej kwoty zarząd może zaciągać zobowiązania bez zgody rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy SOR może odmówić ZRM przyjęcia pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy spółka jest zobowiązana do raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż akumulatorów samochodowych należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż dla osoby fizycznej spoza UE należy traktować jako sprzedaż wysyłkową i oznaczać w JPK symbolem SW?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż nasion rzepaku podlega możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT z uwagi na przeznaczenie tego typu nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi świadczone przez spółkę komunalną na rzecz gminy mogą być udokumentowane notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługodawca może zwolnić usługi cateringu z podatku VAT, jeżeli są one wykonywane na potrzeby firmy szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w stosunku do prokuratora należy stosować czas zadaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wymienić wszystkie zajmowane stanowiska w okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakrywanie ust i nosa mokrą tkaniną podczas ewakuacji z miejsca pożaru jest nadal rekomendowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zatrudnionemu renciście będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazu i instalacji zbiornikowej będzie podlegało opieczętowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zleceniobiorcy w ciąży przysługuje chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć wydatek poniesiony na wymianę windy osobowej na nową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaką podstawę prawną umieścić w świadectwie pracy, jeśli pracodawca wypowiedział umowę z dwóch przyczyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi mieszania paszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie koszty powinien pokryć nauczyciel, jeśli używa prywatnego samochodu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie metody ustalania kosztów przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie piaskowania i szkiełkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne