Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik powinien opodatkować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć inwestycje w obcym środku trwałym, jeżeli doszło do jego wykupienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych odsetki od wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób wycenić wartość nieodpłatnego korzystania z Internetu przez pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć składkę za członkostwo w Związku Lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy można dokonać sprzedaży zestawów promocyjnych za symboliczną złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy przychody z działalności rolniczej powinno się wykazywać do opodatkowania w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy pożyczki udzielone z ZFŚS stanowią usługę na rzecz pracownika i powinny podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką procedurą można cofnąć dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy brak utworzonej rezerwy może mieć wpływ na prawo zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne metodą memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłacone odsetki od wstrzymanej kwoty powinny zwiększyć wartość nabytych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie w postaci dowozu do pracy stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu i ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje zasiłek chorobowy z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wielkość udziałów gminy w nieruchomości ma znaczenie dla ustalenia organu właściwego do usunięcia drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego kuratora sądowego, należy wliczyć dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy okres pracy na stanowisku "palacz c.o.", można zaliczyć do pracy wykonywanej w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy prawidłowo udokumentować rozliczenie zaliczki w koszty trakcie i po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić datę przyznania nagrody jubileuszowej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, wymaga wcześniejszej zgody starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy wliczyć dodatek z tytułu pełnienia dyżuru domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakich uzgodnień wymaga przeprowadzenie prac geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jaki akt prawny określa termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Jak rozliczyć wykonanie na rzecz duńskiej spółki projektu broszury reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować zbycie na Łotwę samochodu nabytego uprzednio również na Łotwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jak amortyzować samochód przeznaczony do wypożyczania i wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić maksymalną kwotę odliczenia w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Murawski Szymon | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie towaru od podmiotu z Belgii za pośrednictwem firmy polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od zakupu maty masującej dla pracowników biurowych można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować pośredniczenie poprzez stronę internetową w sprzedaży gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na przeszkody w parku linowym należy ująć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy rozliczyć w rejestrze fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zapis kwot ujemnych na dowodach księgowych jest kwestią zwyczajową, czy wynika z konkretnych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć wyjazd zagraniczny wiceprezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest możliwe wprowadzenie do spółki z o.o. nakładów poniesionych na budowę lokalu w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak obniżyć podatek od nieruchomości i utrzymać powierzchnię handlową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jednostka może zmienić od nowego roku stawkę amortyzacyjną z 20 % na 50 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka ma prawo do naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat należności od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy pozwolenie na wycięcie drzew staje się prawomocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak rozliczyć zdemontowanie kaloryferów z wynajmowanego budynku i ponowny ich montaż w nowym obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie obcokrajowca zatrudnionego w polskiej firmie na terenie Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka przysługuje ulga na zatrudnionego rencistę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne