Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji gazowych. Podatek rozliczam w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Usługi, które świadczę polegają m.in. na:

remoncie powyższych instalacji;

montażu urządzeń grzewczych z jednoczesną ich wymianą;

wymianie zaworów centralnego ogrzewania;

wykonywaniu instalacji c.o., wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także wykonywaniu instalacji gazowych;

przeglądzie instalacji gazowych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek;

Sprawdzaniu szczelności instalacji gazowej z jednoczesnym usunięciem nieszczelności.

Wszystkie te usługi są świadczone w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Czy roboty wymienione w pkt od 1 do 4 podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?