Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na wezwanie w trybie art. 215 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. prowadzącemu instalację przysługuje jakakolwiek forma odwołania lub skargi na zakres wezwania, jeżeli zakres wezwania wykracza poza kwestie rozstrzygnięte w konkluzjach BAT?

Na przykład w konkluzjach nie ustanowiono wartości granicznych dla pyłu, nałożono jedynie obowiązek prowadzenia monitoringu, organ natomiast wzywa do przedłożenia wielkości emisji poszczególnych frakcji pyłu.

Czy ma do tego prawo?

Czy prowadzący instalację może nie zgodzić się z zakresem wezwania do zmiany pozwolenia?

Co może zrobić, jak polemizować z organem, skoro w p.o.ś. nie przewidziano w tym celu żadnego trybu postępowania?

Za brak przedłożenia informacji zgodnych z wezwaniem skutek jest jeden - cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia w trybie art. 195 ust. 1 pkt 5 p.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację