Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek zakładu energetycznego o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w ramach inwestycji "przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110 kV". Wnioskodawcą jest zakład energetyczny, który powołuje się na art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. (właściciel urządzeń zgodnie z art. 49 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c.).

Czy w związku z tym, iż jest to modernizacja linii energetycznej, do wniosku nie powinna być załączona zgoda właścicieli nieruchomości?

Wnioskodawca jako powód usunięcia podał, że drzewa stwarzają zagrożenie dla linii energetycznych, ale czy można uznać za zasadne takie uzasadnienie, jeżeli będzie to modernizacja tych linii?

Czy stronami postępowania będą również właściciele gruntów, na których rosną te drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?