Pytania i odpowiedzi

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracownicy przysługiwał zasiłek macierzyński z 2 stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wydatki na stroje dla pracowników kampanii reklamowej są dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy można jedną fakturę księgować w dwóch, a nawet trzech częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć urządzenie dermokonsultacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe przy dokonywaniu transakcji wewnątrzunijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak skorygować PKPiR były prowadzone przez inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Bułgarii na rzecz tamtejszego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakimi dokumentami należy potwierdzić fakt zapłaty faktury za samochód aby uzyskać przyśpieszony zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód nabyty wcześniej po zakończeniu leasingu finansowego należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować CIT przychód ze sprzedaży nieruchomości otrzymanych w drodze zamiany za wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za sponsoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy emerytowanemu pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy opłata skarbowa jest należna od dokumentu czy od ilości stwierdzonych w nim pełnomocnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dywidenda wypłacona między dwoma polskimi podmiotami podlega zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są koszty udostępnienia danych koniecznych do przygotowania projektu planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Jankowski Adolf | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie odliczeń od dochodu związanych z zakupem monitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna ma prawo do ulgi z tytułu dojazdu na zabiegi i do lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2011 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy składki płacone na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej podlegają opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciela kontraktowego można zatrudnić na czas określony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Jabłońska Monika | Aktualne

Kiedy należy wysłać pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do umowy dotacji należy stosować zasady ewidencji księgowej dla usług długotrwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy czynsz za najem tego lokalu - kwotę netto można bezpośrednio ujmować co miesiąc w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Mięsok Anna | Nieaktualne

Czy sadzonki, doniczki, ziemię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym polu deklaracji VAT-7 ująć fakturę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego wystawioną bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może dobrowolnie ustalać kwotę odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy w przypadku rezygnacji z tworzenia ZFŚS pracodawca powinien wydać środki funduszu na cele socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż działek budowlanych, otrzymanych w zamian za wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować w VAT zbycie niezabudowanej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację pracownika, który łączy podróż służbową z wyjazdami prywatnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Na kogo należy wystawić tytuł wykonawczy, jeśli zobowiązanym jest spółka jawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować dostawę czarnej skrzynki statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi montażowe rolet i żaluzji dla budownictwa mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zabiegi medyczne, wykonywane przez kosmetyczkę w salonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy rozliczyć fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki zastosować kurs waluty dla nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ufundowana nagroda na sponsorowanych przez spółkę zawodach jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić datę powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki na remont i ulepszenie hali produkcyjnej można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć inwestycje w obcym środku trwałym, jeżeli doszło do jego wykupienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych odsetki od wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób wycenić wartość nieodpłatnego korzystania z Internetu przez pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć składkę za członkostwo w Związku Lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy można dokonać sprzedaży zestawów promocyjnych za symboliczną złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy przychody z działalności rolniczej powinno się wykazywać do opodatkowania w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy pożyczki udzielone z ZFŚS stanowią usługę na rzecz pracownika i powinny podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką procedurą można cofnąć dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy brak utworzonej rezerwy może mieć wpływ na prawo zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, który rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne metodą memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne