Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient złożył podanie o zasiłek stały, dołączył dokumenty potwierdzające złożenie wniosku na orzecznictwo. W związku z tym zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania do dnia dostarczenia orzeczenia przez klienta. Na okres zawieszenia postępowania wydano również decyzję przyznającą zasiłek okresowy. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostało zakończone dlatego, że klient nie uzupełnił dokumentacji medycznej. Postępowanie w powiatowym zespole zakończyło się 24.06.2017 r. Ostatni zasiłek okresowy klient odebrał 21.06.2017 r.

Jak należy zakończyć opisaną sprawę?

Na jakie przepisy prawa należy się powołać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?