Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mężczyzna prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną. Do 30.06.2017 r. mężczyzna pobierał w OPS zasiłek stały w wysokości 437,50 zł i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł. Uzyskiwany przez niego dochód stanowił bazę do wyliczenia zasiłku stałego dla jego małżonki, pobieranego już od miesiąca marca 2017 r. w wysokości 218,75 zł. Mężczyzna w lipcu 2017 r. dostarczył do OPS orzeczenie o niepełnosprawności wraz z decyzją o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153,00 zł, który także został wypłacony w lipcu 2017 r.

Jak należy obliczyć dochód mężczyzny do zasiłku stałego od miesiąca lipca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?