Questions and answers

Jak PINB powinien rozpatrzyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego przy wybudowaniu obiektu bez wymaganego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w sprawie nienależnie przyznanego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak prowadzić ewidencję kosztów dla celów ulgi B+R oraz rozliczenia dofinansowania NCBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać przychody związane z kontraktem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach opłatę za przyłączenie stacji transformatorowej oraz ujęcia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć emeryturę oraz wysokość emerytury po 48 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, które zostanie wypłacone w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje pracownikowi bezpłatna przerwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów OPS może wydać decyzję o ubezpieczeniu zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób wyłączyć zabytek z gminnej ewidencji zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Co powinna zawierać apteczka w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co powinna zawierać i jak może być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dla pracownika zatrudnianego ponownie można kontynuować prowadzenie akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do stażu pracy pracownika administracyjnego wlicza się okres odbywania studiów doktoranckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy doszło do przedłużenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor prowadzący zajęcia rewalidacyjne może otrzymać jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecku kontynuującemu naukę w szkole niepublicznej przysługuje KDR (Karta Dużej Rodziny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy etykiety dotyczą tylko odpadów ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy firma wykonująca usługę czyszczenia zbiornika jest wytwórcą odpadu o kodzie 14 06 01*?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gmina R powinna zwrócić wydatki poniesione za schronisko przez gminę Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy interpretacje CIOP są wiążące dla pracodawców i organów kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość zorganizowania szatni w namiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może świadczyć na jej rzecz usługi w ramach umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy konieczne jest wystawić fakturę na zaliczkę otrzymaną z kraju UE na poczet przyszłej usługi wynajmu sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można na wniosek przedsiębiorcy wygasić zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy na terenach oznaczonych symbolem A.67.KS w MPZP można budować hale namiotowe i magazynowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy od wartości przekazanych artykułów spożywczych należy naliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ powinien żądać od gestora sieci i zarazem inwestora uzgodnienia projektu rozbudowy sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy pracodawca może opodatkować i oskładkować dodatkowe ubezpieczenie pracownika jednorazowo na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedsiębiorca musi podawać liczbę godzin na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne