Czy do okresu przygotowania do zawodu wlicza się okres zatrudnienia bez wymaganych kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony w szkole dla niewidomych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 1.09.2022 r., ale nie posiadał wtedy uprawnień z tyflopedagogiki. Uprawnienia pedagogiczne oraz do edukację wczesnoszkolną posiadał. Kwalifikacje uzupełnił w lipcu 2023 r. Od 1.09.2023 roku ma status nauczyciela początkującego i przygotowuje się do zawodu nauczyciela. Czy wcześniejszy rok pracy (rok szkolny 2022/2023) można mu zaliczyć do okresu przygotowania do zawodu i tym samym skrócić mu wymiar przygotowania do zawodu do 2 lat i 9 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX