Czy zgłoszona dyrektorowi z wyprzedzeniem przez nauczyciela 2-dniowa nieobecność w pracy z powodu ważnych spraw osobistych może być traktowana tylko jako nieobecność usprawiedliwiona i niepłatna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgłoszona dyrektorowi z wyprzedzeniem przez nauczyciela 2-dniowa nieobecność w pracy z powodu ważnych spraw osobistych (niewymienionych w przepisach prawa pracy) może być traktowana tylko jako nieobecność usprawiedliwiona i niepłatna, czy traktowana jak urlop bezpłatny (niepłatna i nie wliczana do okresu pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX