Czy na okres prowadzenia testów współspalania Spółka powinna wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instalacja do spalania paliw posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 2 kotły poniżej 10MW każdy opalane węglem kamiennym (instalacja istniejąca objęta derogacjami ciepłowniczymi). W sezonie letnim działa tylko 1 kocioł. Latem chcemy testowo spalać biomasę (biomasa nie ma statusu odpadów) (współspalanie z węglem przez jakiś okres czasu w celu sprawdzenia, czy jest uzasadnienie ekonomiczne do zmiany paliwa).

Czy na okres prowadzenia testów współspalania Spółka powinna wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia?

Jeżeli tak, to na jaki artykuł należy się powołać?

Czy zasadne będzie powołanie się na § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 881), a tym samym bez zmiany pozwolenia sektorowego?

Spółka nie uczestniczy w ETS.

Jak należy rozumieć instalację stosowaną wyłącznie do badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX