Questions and answers

Czy nowelizacja nowego PZP zlikwidowała zamówienia bagatelne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy OPS na wniosek USC ma obowiązek udostępnienia danych osobowych świadczeniobiorcy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawczynię o dostarczenie wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może zmienić pozwolenie na budowę, jeśli zmiana nastąpiła przed 19.09.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy po zmarłej siostrze, która mieszkała samotnie, przysługuje niezrealizowane świadczenie z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca powinien dostosować się do wniosku złożonego przez pracownika o wydawanie paska wynagrodzeń co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przyznanie świadczeń wychowawczych na przełomie roku jest traktowane jako zaciąganie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych należy wliczać do podstawy składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony za listopad br. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka może wydłużyć okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sprzedaż usług pozyskiwania klientów dla hoteli należy oznaczać w JPK VAT kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenia chorobowe powinny zostać podwyższone w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego za październik było świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy umowę najmu pomiędzy spółkami powiązanymi może podpisać osoba nie ujawniona w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku pominięcia jednej pozycji na fakturze, dostawca ma prawo ją skorygować, czy powinien wystawić nową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wyrównania zasiłku stałego należy uwzględnić w dochodzie na potrzeby ustalenia prawa do pomocy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w związku z ustaniem zatrudnienia należy zwrócić pracownikowi pobrane składki PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zadaszenie nad tarasem należy sprawdzać z decyzją o warunkach zabudowy i kat nachylenia powinien być zgodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy z budżetu szkoły można sfinansować druki próbnego egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy z dotacji podręcznikowej można zakupić podręczniki do nauki języka kaszubskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z firmą serwisującą rejestrator rozmów należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Rochala Marta | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest procedura ewentualnego wyjścia gminy z publicznego transportu zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy montażu kotła gazowego, stacji uzdatniania wody i innych urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakich dokumentów winien żądać starosta na potwierdzenie prowadzenia stacji przeładunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jakiemu ubezpieczeniu będą podlegać pracownicy delegowani do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie do zawiadomienia o zmianie stawki opłat za odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie ująć składniki w płacy minimalnej u kierowcy ciągnika siodłowego pracującego zarówno w kraju, jak i w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakim symbolem GTU oznaczać sprzedaż okien, drzwi, sprzętu biurowego i samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki organ jest władny do wydania zaświadczenia celem dokonania wpisu w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej należy zastosować dla dochodów ze sprzedaży wozu strażackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę faktury, która dokumentuje wymianę towaru na towar w innym kolorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak określić w decyzji standardy emisyjne dwutlenku siarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak organ ma ustalić krąg stron postępowania przy budowie drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne