Questions and answers

Czy wszystkie koszty związane z adaptacją na cele biurowe można uznać za zwiększające wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca, który podczas pracy uszkodził auto należące do zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować mechaniczne wykaszanie terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę szkoleniową świadczoną dla polskich podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do systemu alarmowego i systemu kontroli dostępu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak dla celów podatku dochodowego rozliczyć zakupiony samochód ciężarowy, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich formalności dokonać przekazując udziały w spółce jawnej przez ojca, dzieciom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić wobec Urzędu Skarbowego w przypadku darowizny swojej części samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywołuje wniesienie aport do spółki prawa cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na fakturze wykazać zakup biletu od kontrahenta z Niemiec oraz usługę z tym związaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż gruntów i wniesienie ich wkładem do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo stworzyć regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć szacowaną proporcję, jeśli spółka dopiero rozpoczęła czynności zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie od zagranicznego kontrahenta ogłoszenia sprzedaży i banneru reklamowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy transporcie drogą morską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na czym polega mechanizm samonaliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy przekwalifikować towar handlowy na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować koszt biletów lotniczych dla potencjalnego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić z odprawą przyznaną nauczycielowi, który wyrokiem sądu został przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy konieczna jest zmiana (aktualizacja) regulaminu wynagradzania zgodnie z nowym brzmieniem nazwy stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy nauczycielowi, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne należy wypłacić dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przez dwa lata domagał się przywrócenia do pracy należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres przestoju należy wliczać do limitu 183 dni, od których zależy, gdzie dochody te będą opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy otrzymanie od angielskiego kontrahenta faktury za udział w konferencji w Turcji należy uznać za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy sorter i linie sortownicze są instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wpłata na konto spółki komandytowej dokonana przez wspólnika tej spółki wpłynie na zwiększenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy wydatki finansowane ze środków otrzymywanych w ramach projektu są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na spłatę roszczeń będą kosztem podatkowym i w którym momencie powstaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup usługi szkoleniowej, która będzie świadczona na terenie UE stanowi dla polskiego podatnika import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak dokonać istotnej zmiany umowy o zamówienie publiczne, opracowanej na podstawie tzw. Czerwonego FIDICu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie kryterium dochodowe upoważnia do przyznania uczniowi stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie świadczenia wypłacane pracownikowi należy uwzględnić w formularzu Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki jest tryb postępowania w przypadku przeniesienia odpowiedzialności za długi na nabywcę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaki rodzaj usług powinien być wyszczególniany w pozycji 22 nowej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy potraktować zakup w kraju UE towaru, którzy zostanie wykorzystany do wykonywanej w tym kraju usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo stosować akordowy system wynagradzania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać przychody z odsetek od lokat w spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę odpłatnego udostępniania aparatury kontrahentowi z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy wykazać wartość brakującego towaru w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne