Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Petentka - strona wystąpiła z wnioskiem o "zaniechanie wszczętego postępowania administracyjnego".

Jak organ powinien się ustosunkować do tak wyrażonego żądania strony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację