Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Czy wykonanie skarp (zagłębienia w terenie) o wymiarach wysokości od 0,5-1,9 m po obwodzie działki budowlanej, na którą inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (realizuje ten obiekt) jest zmianą istotną do pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

Czy te skarpy są budowlami ziemnymi?

Czy w kontekście tej sytuacji i wykonanej znacznej różnicy terenu między trzema sąsiadującymi działkami, co w konsekwencji doprowadzi do naturalnego zalewania działki znajdującej się najniżej (co zostało także pogłębione przez inwestora poprzez wybranie dużej ilości gruntu i obniżenia terenu) stanowi zmianę stosunków wodnych na terenie, co w przyszłości może spowodować obsuwanie się terenu i roszczeń sąsiada znajdującego się w przysłowiowym dołku, w związku z zalewaniem wodami opadowymi (na marginesie należy wyjaśnić, iż na terenie brak kanalizacji deszczowej i innych rozwiązań zagospodarowujących wody opadowe i gruntowe)?

Decyzja o warunkach zabudowy określa odprowadzenie wód opadowych jako powierzchniowe na teren własnej działki, tylko że działki są w znacznym stopniu pochyłe i spowoduje to spływ powierzchniowy wody wraz ze spadkiem terenu. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę realizuje budowę budynku, na etapie budowy wykonał ww. skarpy, z uwagi na duże pochylenie działki budowlanej wybrał bardzo duże masy ziemi w celu wyrównania działki – stworzenia płaskiego terenu i wyrównania go do założonego poziomu posadowienia budynku tzw. poziomu zera budynku. Przemieszczenie tych mas ziemi spowodowało powstanie w odległości od 0,0 do 2,0 m od dwóch granic działek sąsiednich skarp o wysokości od 0,5-1,9 m skarp nie posiadających żadnego zabezpieczenia i umocnienia typu np. murów oporowych. W projekcie zagospodarowania terenu i opisie technicznym do tego zagospodarowania terenu nie ma mowy o żadnym przemieszczaniu mas ziemi, robotach ziemnych i robót budowlanych z tym związanych. Poziom tzw. zera budynku założony przez projektanta jest oko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację