Questions and answers

Jaką stawką opodatkować usługę oddelegowania personelu do pracy w polskiej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż samochodu osobowego kupionego w lipcu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w Spółce w związku z objęciem udziałów za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem imiennej karty wypłaty wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną dla spółki komandytowej w przypadku sprzedaży udziałów przez udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy księgować w zakładzie budżetowym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć materiały, które zostały zużyte do wykonania usługi pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinniśmy zaksięgować prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymane w zamian za zobowiązania PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić PIT-R z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż złomu przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować w jednostce budżetowej fakturę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w imporcie usług polegających na badaniach laboratoryjnych próbek towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy ująć korektę in plus ze stawką VAT ZW, jeśli zastosowano błędną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy klasyfikować wkład ceramiczny i wkład stalowy usunięty z katalizatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakiej sytuacji podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zapłatę przez gminę zobowiązania w imieniu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość samochodu, jeśli podatnik otrzymał połowę udziału w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przekazywanie pracowników paliwa stanowiącego towar handlowy spółki stanowi jej koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek rozliczania wszystkich kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakład pracy może nie wypłacać trzynastki pracownikowi i przeznaczyć tą kwotę na pokrycie zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy zapłacone zaliczki stanowią koszty podatkowe jeśli definitywna zapłata jest przedmiotem sporu sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać umowa w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy koszty poniesione do czasu rejestracji stowarzyszenia są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa jako wynagrodzenie podlega egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu u źródła płatności za zakup projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wypożyczenie urządzenia, gdy jest ono nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak traktować konieczność poboru podatku u źródła w przypadku płatności dokonanej w drodze kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Wg jakiego kursu waluty należy rozliczać koszty podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której pozycji informacji IFT należy wykazać przychody zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Prokop Marcin | Nieaktualne

W której pozycji informacji IFT należy wykazać przychody zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku likwidacji starej kasy fiskalnej i instalacji nowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien zawierać wniosek o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można dokonywać potrąceń z zasiłku stałego na poczet zadłużenia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy na stanowisku kierowcy pługosolarki, można zatrudnić zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie paliwa pracownikom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy poczęstunek kawowy, zapewniony podczas podróży służbowej, wpływa na wysokość diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu Fiata Seicento Van?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik VAT może odliczyć podatek naliczony z faktury, której nie opłacił w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi wydatki za parkowanie samochodu prywatnego w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy świadczenie organizacji targów przez arabskiego kontrahenta stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki udziałowcom podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy uraz mistrza podczas sprawowania nadzoru nad pracownikami stanowi wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy usługi świadczone przez tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku są zwolnione od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w następstwie aportu do spółki z o.o. osoba fizyczna wnosząca aport uzyskuje opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na internet zakupiony na działalność gospodarczą ale odbierany w domu prywatnym może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wysokość zwracanych pracownikowi kosztów przejazdów i dojazdów jest limitowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy za usługę organizacji koncertu spółka może wystawić fakturę VAT ze stawką "zw"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak amortyzować zakupioną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne