Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka kapitałowa w wyniku przekształcenia transgranicznego została przejęta przez spółkę kapitałową z Irlandii. Spółka polska została wykreślona z polskiego KRS a podmiot irlandzki jest następcą prawnym spółki polskiej. Wobec spółki polskiej w momencie przejęcia toczyło się postępowanie podatkowe. Zgodnie z przepisami o właściwości organem właściwym do prowadzenia postępowania pozostaje polski organ podatkowy. Przedmiotem postępowania podatkowego jest podatek CIT za lata wcześniejsze (sprzed przekształcenia) a zatem podstawą prawną do orzekania na pewno będzie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jakie jednak przepisy winny być stosowane w tym postępowaniu jeśli chodzi o procedurę - Ordynacja podatkowa , czy przepisy irlandzkie? Jakie przepisy będą regulowały kwestie przedawnienia zobowiązania - polskie czy irlandzkie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?