Czy skierowanie do Dziennego Domu Pobytu lub Klubu Seniora wymaga decyzji administracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina realizująca projekt socjalny może kierować osoby do Dziennego Domu Pobytu bądź Klubu Seniora (rozumianego jako placówka wsparcia) bez decyzji administracyjnych, jeśli w ramach projektu socjalnego ma za zadanie prowadzenie DDP bądź/i Klubu Seniora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX