Jak szczegółowych informacji może żądać od pracodawcy lekarz WOMP w związku z prowadzonym postępowaniem ws. stwierdzenia... - OpenLEX

Jak szczegółowych informacji może żądać od pracodawcy lekarz WOMP w związku z prowadzonym postępowaniem ws. stwierdzenia choroby zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2019 r.

PYTANIE

Pracodawca otrzymał pismo z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, z Poradni Chorób Zawodowych ws. podejrzenia choroby zawodowej u byłego pracownika. W związku z postępowaniem jest w nim prośba o przesłanie następujących informacji: 1. Zakres obowiązków pracownika na stanowisku pracy, 2. Szczegółowy chronometraż pracy w ciągu zmiany roboczej (wyszczególnienie i opis operacji składających się na proces pracy w zakresie kończyn górnych, w tym nadgarstków), 3. Określenie średniej dziennej ilości obsługiwanych klientów na stanowisku kasjera, 4. Określenie masy dźwiganych ciężarów na stanowisku pracy (w ciągu godziny/zmiany roboczej), 5. Określenie wysokości, na której znajdowały się kończyny górne pracownika podczas rozładunku palet oraz do jakiej wysokości są załadowywane wózki paletowe, 6. Przedmioty i narzędzia wykorzystywane podczas pracy, 7. Przerwy w pracy, 8. Dłuższe absencje pracownika.

Czy lekarz WOMP może żądać od pracodawcy tak szczegółowych informacji?

Czy może żądać szczegółowego chronometrażu pracy, liczenia mas noszonych ciężarów, wysokości palet?

Czy nie jest to próba przerzucenia na pracodawcę wykonania oceny narażenia zawodowego?

Pracodawca posiada opracowane oceny ryzyka zawodowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX