Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wykonania kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy dokumentować wpłaty osób prawnych, gdy kasa główna jest nieczynna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać zwrot towaru handlowego w ramach reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować dla celów VAT odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W którym momencie niezapłacone odsetki od pożyczki będą stanowić przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy główny księgowy zatrudniony na umowę na zastępstwo może wykonywać pracę poza siedzibą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy koordynator Biura Radców Prawnych może dokonać oceny kwalifikacyjnej radców prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszt najmu mieszkania, które będzie do dyspozycji kontrahentów spółki, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszt naprawy dachu poniesiony przez dewelopera na rzecz wspólnoty stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można nadać imię zespołowi szkół składającemu się ze szkoły podstawowej i gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy plany ewakuacyjne muszą być wywieszone w budynkach na ścianach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury, na której popełniono błąd przy wyliczaniu wartości podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie przez niego usług public relations?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy posadzki w budynkach produkcyjnych mogą być wyłożone masą bitumiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik powinien poinformować pracodawcę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rata wstępna za leasing operacyjny stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowią koszt podatkowy różnice kursowe od części należności potrąconej jako podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w spisie z natury należy wykazywać zniszczone egzemplarze gazet, zwrócone przez odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy w zespole szkół powinien funkcjonować tzw. zespół kierowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Gdzie można znaleźć przepisy regulujące szerokość pasa zieleni, przy którym nie ma obowiązku sprzątania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaka liczba pracowników jest konieczna aby utworzyć związek zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jaki kurs euro należy przyjąć dla celów VAT do przeliczenia faktury wystawionej w poniedziałek 26 lipca 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy dokonać zaliczenia pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak rozliczyć WNT służące zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć wyjazd wychowawców na 3 dni z wychowankami poza teren ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nowych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć fakturę wystawioną w euro w dniu 21 kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej dacie należy dokonać kompensaty nadpłaty z przyszłymi fakturami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem chronionym, który nabył prawa emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT należy wykazać import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód z najmu przy jednorazowej płatności za cały okres najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co zrobić gdy w samorządowej instytucji kultury w planie finansowym zaplanowano za niskie koszty wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy ewidencja faktur i rachunków pod datą zapłaty jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy gmina może przejąć obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś minimalne lub maksymalne terminy zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania w przepisach u.p.d.o.p. dotyczące wystawiania faktur w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy kwotę opłaty dodatkowej za usługę terminalu można zawrzeć w cenie obiadu ze stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy limit zwolnienia podatkowego w zakresie świadczeń socjalnych jest taki sam bez względu na wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można poprawić omyłkę wykonawcy polegającą na złożeniu oferty na niewłaściwe zadanie w ramach jednego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można zmienić koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego w zakresie terminu obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Król Lidia | Aktualne

Czy odszkodowania wypłacone pracownikom na mocy ugody sądowej są zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo pomniejszyć podatek należny o naliczony wynikający z faktury za szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podział uczniów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z matematyki realizowanej w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne