Questions and answers

Czy w przypadku sprzedaży mieszkań przez podmiot prawny obowiązuje gwarancja lub rękojmia na stan techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy wysypanie na teren żużlu, gruzu, itp. jest utwardzeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować polska firma wystawiając fakturę dla czeskiej firmy za wykonane usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży niezabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie prace zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych, a jakie do niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła darowanie firmy wnuczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wpłaty dokonywane przez mieszkańców na poczet budowanej instalacji domofonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak związek międzygminny powinien prawidłowo nawiązać stosunek pracy z głównym księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kto oprócz projektanta może wykonać STWiOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

W jakim terminie podatnik powinien złożyć druk VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim terminie wykonawca powinien przesłać odwołującemu kopię swojego zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż scalonych nieruchomości zakupionych w różnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dodatek za wychowawstwo należy przestać wypłacać nauczycielowi w momencie zakończenia nauki przez klasy III?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT od wydatków poniesionych na organizację imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa z tytułu uszkodzenia wynajętego pojazdu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik musi na kasie ewidencjonować sprzedaż samochodów wstawionych w komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy praca salowej zatrudnionej na bloku operacyjnym jest pracą wykonywaną w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w deklaracji VAT-7 należy w pozycji 41 ująć zakupy opodatkowane 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z koordynatorem organizującym konferencję można zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaka jest procedura niszczenia druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku bezpłatnego przekazania towaru kontrahentowi unijnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży ryb, a jaką do sprzedaży biletów wstępu na łowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są skutki nadania imienia zespołowi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są zasady przekazania środków do ZFŚS w sytuacji przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki wystąpią w związku z obniżką czynszu ze względu na wykonanie remontu w wynajmowanym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi samorządowemu, któremu powierzono wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować umowę dystrybucji towarów kontrahenta irlandzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę od firmy angielskiej za prenumeratę czasopism fachowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy ustalić odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę okien wraz z montażem dokonaną na rzecz belgijskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę konsultingową wystawioną przez szwedzkiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie usług budowlanych od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż kawy z automatu wrzutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest uprawniony do nieuwzględnienia roszczenia pracownika o sprostowanie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kto powinien amortyzować środki trwałe oddane w użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony za usługi notarialne związane ze zmianą umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy powiat może podpisać umowę dotacyjną w niższej wysokości niż pierwotnie zaplanowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy rodzinie należy wypłacić odprawę pośmiertną w przypadku śmierci nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w jednym protokole konieczności mogą zostać ujęte zarówno roboty zamienne, jak i zaniechane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione ze środków ZFRON stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką kategorię należy nadać obiektowi garażowo-gospodarczemu w decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne