Czy pracownik zajmujący się dłużnikami alimentacyjnymi może odmówić składania zeznań na policji zasłaniając się tajemnicą służbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik zajmujący się dłużnikami alimentacyjnymi może odmówić składania zeznań na policji zasłaniając się tajemnicą służbową - podobnie jak pracownicy socjalni na postawie art. 119 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej?

Czy ma podstawy, aby żądać zwolnienia z zachowania tajemnicy na podstawie art. 180 kodeksu postępowania karnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access