Czy jest obowiązek przekazywania do Wód Polskich rocznego raportu z pracy ujęcia, jeżeli nie ma takiego wymogu zapisanego w decyzji wodnoprawnej na pobór wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest obowiązek przekazywania do Wód Polskich rocznego raportu z pracy ujęcia, jeżeli nie ma takiego wymogu zapisanego w decyzji wodnoprawnej na pobór wód?

Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access