Kiedy szkoła jest zobowiązana do uzyskania zgody rady gminy na obniżenie wymarz etatu temu nauczycielowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła pracuje nad arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020, który zakłada niestety mały nabór uczniów. Wielu nauczycieli będzie miało ograniczenie etatu. Wśród nich jest nauczyciel dyplomowany, który dodatkowo pełni w Radzie Gminy funkcję radnego. Czy w tej sytuacji szkoła jest zobowiązana do uzyskania zgody rady gminy na obniżenie wymarz etatu temu nauczycielowi? Czy brak zgody oznacza, że ten nauczyciel nie może mieć obniżonego pensum, mimo że nie ma warunków do kontynuowania stosunku pracy w pełnym wymiarze? Czy opina rady gminy jest wiążąca? Nadmieniam, że nasza szkoła podlega bezpośrednio MRiRW.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access