Questions and answers

Czy faktura wstawiona w związku z badaniem profilaktycznym pracownika powinna zawierać jego dane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kara umowna naliczona w związku z niewykonaniem usługi stanowi koszt uzyskana przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty mediów wynikające z faktur wystawionych na najemcę mogą być kosztami uzyskania przychodu z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nagrody wypłacane w ramach projektu racjonalizatorskiego podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy zastosować procedurę odwrotnego obciążenia przy sprzedaż dachówki wytworzonej z blachy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na podatniku ciąży obowiązek korekty z tytułu nieuregulowania należności wynikającej z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy otrzymanie darowizny skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy poddawanie zbieranych odpadów belowaniu i kompaktowaniu wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pośrednictwo w handlu drobiem należy traktować jako działalność rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku dokonania omyłkowej płatności z konta w PLN zamiast z walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po zmianie systemu czasu pracy pracodawca powinien powtórzyć badanie natężenia hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy praca w pomieszczeniach piwnicznych spełnia warunki pracy w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący szkołę językową może rozliczać się na zasadach karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może przypadku do rozliczenia VAT zastosować przepisy art. 33a ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku nabycia licencji bez praw autorskich pobiera się podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla konkretnego obiektu budowlanego jest dziełem czy zleceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy za czas przebywania na urlopie szkoleniowym nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakup obowiązkowej polisy na życie stanowi koszt podatkowy z działalności polegającej na wynajmie mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Jaka stawka amortyzacji obowiązuje dla plotera, który musi być podłączony do komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować organizację balu sylwestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na osobie fizycznej w przypadku wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są podstawy do rozksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszej kolejności na koszty upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki powstaną w związku z kontraktem forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak jednostka samorządu terytorialnego powinna rozliczać wpłaty najemców za zaległy czynsz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak należy potraktować umowę na pokrycie kosztów przeprowadzki i dostosowania wynajmowanej powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć dotację z UE uzyskaną za pośrednictwem PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie przez gminę używanego sprzętu komputerowego szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów od podmiotu z RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup żetonów do myjni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z likwidacją działaności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak traktować na gruncie KŚT urządzenia wchodzące w skład układu przygotowania i dostarczania tworzywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w PKPiR wykazać fakturę otrzymaną z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować konfuzję wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zakup odpadów i silników w celu ich dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy nabywca ma prawo do odliczenia VAT w związku ze zmianami wchodzącymi w życie od 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do odcinka sieci kanalizacyjnej oddanej w administrowanie spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto ma prawo do zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym za 2011 r. w części dotyczącej zmarłego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy ująć korektę zmniejszającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zrealizować obowiązek szkolenia wstępnego bhp dla specjalisty bhp zatrudnionego w jednoosobowej komórce bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa jest urazem w rozumieniu o ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy fakturę za media wystawioną na inny podmiot można ująć w kosztach podatkowych działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy inspektor WIOŚ może zakwestionować brak KPO na odpady komunalne w trakcie kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy istnieje możliwość odliczania VAT od zakupów sfinansowanych dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zapłaty PCC od umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Mięsok Anna | Aktualne

Czy jest dopuszczalne zawarcie z pracownikiem dodatkowej umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koordynator ds. BHP ma prawo zamknąć budowę, jeśli stwierdzi rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy licencja na wykorzystanie wizerunku stanowi wartość niematerialną i prawną dla instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy możliwe jest wynajęcie samochodu pomiędzy małżonkami prowadzącymi osobne działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne