Questions and answers

Kiedy powstał obowiązek podatkowy przy wynajmie samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedawca środka trwałego powinna wystawić fakturę korygującą zaliczkę podatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu nastąpi nieodpłatne przekazanie - protokołu, czy faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób określić obowiązki pracownika w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wspólnika, który występuje ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości wybudowanej przez wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem w przypadku sprzedaży wysyłkowej towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka zapobiec negatywnym konsekwencjom nieprawidłowego złożenia VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ustalić podatek od dywidendy wypłaconej w formie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczać 50% VAT od zakupu paliwa do samochodu volkswagen transporter t-4 dubelkabin

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem do spółki gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka powinna być stawka podatku od nieruchomości za gruntu dla działki w trakcie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy ustaje stosunek pracy rozwiązany w trybie bez wypowiedzenia bez winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie pracownicy przebywającej na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie są różnice między podróżą służbową a oddelegowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość skierowania pełnoletniego ucznia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła darowizna samochodu na rzecz członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wskazanie nieobowiązującej umowy o pracę w wypowiedzeniu umowy skutkuje jego wadliwością?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W którym momencie opodatkować dochód z tytułu zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogę odliczyć 50% VAT od zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do których faktur należy wystawić korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy polski pracodawca powinien opłacać podatek w Niemczech za pracownika najemnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od poniesionych wydatków w celu realizacji inwestycji, jeśli klient zerwał umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zatrudnić równocześnie jednego pracownika firmy na dwóch odrębnych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zakład budżetowy ma prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na zakup kwiatów dla burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy, by wykonał część zamówienia "gratis"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaki jest termin złożenia korekty wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługę subrogacji należy traktować jako usługę priorytetową czy niepriorytetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak ująć przekazanie części samochodowych do samochodu osobowego z magazynu w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Które dokumenty dotyczące maszyn sprowadzanych z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy część majątku przekazana wcześniej aportem skorzysta ze zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka prawidłowo określa obowiązek podatkowy w WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Ile razy wykonawca może żądać przesłania dokumentacji przetargowej od zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pracownikowi w trakcie urlopu bezpłatnego można zmienić warunki pracy na mniej korzystne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy wynagrodzenie prokurenta spółki komandytowej stanowi koszt uzyskania przychodu wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT od faktury wystawionej 2013 r. za media od maja do grudnia, a otrzymanej w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nadwyrężenie kłębka kciuka prawego jest urazem w rozumieniu ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownikom i urzędnikom służby cywilnej można wprowadzić ruchomy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaklasyfikować zakup e-booka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy należy wykazać otrzymaną zaliczkę w deklaracji VAT-7 i jaką stawką VAT 0%, czy 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy przysługuje zwolnienie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy poniesiony wydatek można ująć w kosztach podatkowych na podstawie wyciągu bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób przeliczyć dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu gwarancji przez firmę ubezpieczeniową należy dokonać też korekty podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy firma powinna wystawić fakturę z 23% VAT za sprzedaż materiału służącego do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczania 100% VAT od paliwa i innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy udział w spotkaniu integracyjnym organizacji związkowej należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty podatku, jeśli pracownik przekroczył podstawę wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne