Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina powinna przedszkolom niepublicznym przekazać dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jeżeli przedszkola otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową? Czy w analitycznej ewidencji księgowej powinien być uwidoczniony fakt przekazywania środków pochodzących z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne przedszkolom niepublicznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?