Czy przekazanie pracownikowi samochodu firmowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia... - OpenLEX

Czy przekazanie pracownikowi samochodu firmowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r.

PYTANIE

W dokumencie porozumienia do umowy o pracę pracodawca i pracownik ustalili, że ramach premii uznaniowej pracownikowi będzie przekazany do korzystania samochód firmowy. Przekazanie pracownikowi samochodu do korzystania stanowi formę premii uznaniowej na okres 5 lat od dnia zawarcia porozumienia. Zasady korzystania z samochodu służbowego przez pracownika określa regulamin korzystania z samochodu służbowego obowiązujący w firmie dla wszystkich pracowników.

Czy taka forma gratyfikacji stanowi podstawę do naliczenia składek ZUS?

Jeśli tak to poproszę o przykład jak należy poprawnie naliczyć składki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX