Czy prowadzenie obsługi PR w mediach dla nierezydenta na podstawie umowy zlecenia skutkuje obowiązkiem opłacania składek ZUS? - OpenLEX

Czy prowadzenie obsługi PR w mediach dla nierezydenta na podstawie umowy zlecenia skutkuje obowiązkiem opłacania składek ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, podpisuje umowę zlecenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która ma rezydencję podatkową poza Polską. Na zlecenie będzie prowadzić obsługę PR dla nierezydenta w mediach.

Czy pojawią się z tego tytułu tytułu jakieś zobowiązania wobec ZUS?

Wynagrodzenie za to zlecenie będzie wypłacane zza granicy, raz w miesiącu na konto w banku zleceniobiorcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX