Questions and answers

Jak opodatkować sprzedaż zwierząt dokonaną w czasie zawodów zwierząt organizowanych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję odliczenia VAT w instytucji finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wyjazd sfinansowany z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać umorzenie kredytu technologicznego na innowacyjne inwestycje udzielanego przez BGK w ramach POiG 4.3?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak traktować umowę leasingu po cesji jej przedmiotu oraz odstępne z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ustalić dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w deklaracji VAT zaksięgować nabycie stali po 1 października 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy wierzycielowi opłaca się złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Komentarz: 161407

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Według jakich zasad następuje usprawiedliwianie nieobecności w pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Wg jakiego kursu rozliczyć nową fakturę wystawioną po skorygowaniu poprzedniej do "zera"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT z faktury regulującej wydanie samochodu na podstawie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypełnić dokument PT przy przekazaniu środka trwałego do jednostki podległej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową jeśli część ceny nabycia zostaje zachowana jako kaucja gwarancyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zawrzeć umowę z osobą posiadającą licencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dyrektor publicznego gimnazjum jest urzędnikiem państwowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może odebrać nauczycielom godziny nauczania indywidualnego na czas choroby ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy firma może wystawić kontrahentowi z Danii fakturę w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT z faktury za nabycie praw do umowy leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy można potrącić z odprawy pośmiertnej należnej członkom rodziny zaliczkę na wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracownika, należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powstanie przychód z tytułu zwiększenia ilości udziałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z wydawania pracownikom artykułów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy służby bhp mogą być podporządkowani osobie sprawującej funkcję członka zarządu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech, można ująć w kosztach podatkowych polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć pełny podatek VAT od wynajmu samochodów zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zakupionej na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością rodzi obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy świadczenia pieniężne z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy w związku z otworzeniem dodatkowego oddziału produkcyjnego musimy dokonywać odrębnych rozliczeń dla tego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy za datę zakończenia przedmiotu umowy uznaje się termin zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów za wydanie zaświadczenia o niekaralności, jest opodatkowany i oskładkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest wymagana liczba uprawnionych pracowników (palaczy) do obsługi kotłów na jednej zmianie roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży biletu całodziennego na basen, obejmującego korzystanie z basenu i sauny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym przenieść jednoosobową działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie części dotacji, która wpłynie w kolejnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać rozmowy prywatne wykonywane z telefonów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika niebędącego obywatelem Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić harmonogram czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę towaru w procedurze 4200?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż produktów ubocznych z tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towaru opodatkowanego w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na rozbiórkę hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej prowizję za transakcję opłaconą kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak wyliczyć warunki płacowe przewodniczącego związku zawodowego oddelegowanego do pełnienia funkcji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne