Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u wspólników spółki jawnej z tytułu uzyskanych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich ilościach mogą być przechowywane materiały pożarowo niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie zaksięgować fakturę za energię z terminami płatności przekraczającymi rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy darowizna nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość "przymuszenia" współwłaścicieli budynku do założenia wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może przydzielić pracownikowi używaną odzież roboczą, wypraną uprzednio w pralni chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wszcząć postępowanie powypadkowe, mimo braku zgłoszenia dokonanego przez pracownika o zdarzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie warunki higieniczno-sanitarne i socjalne należy zapewnić na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę agencyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT WNT, jeśli kontrahent wystawił fakturę w euro i złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego (kontroli)

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie powstanie koszt podatkowy gdy fakturę wystawiono przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy bhp obowiązują przy obsłudze żurawia i suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak prowadzić postępowanie powypadkowe, gdy wypadkowi uległ pracownik, z którym dodatkowo zawarta została umowa zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nabywca usługi obowiązany jest do uregulowania kwot wynikających z korekt, mimo braku zmiany obowiązującej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie loga innej spółce podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu ciągnika zakupionego w okresie, gdy miał status rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik szpitala jest zobowiązany przedstawić się z imienia i nazwiska osobie, która dzwoni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, chcąc przekazać budynek na cele osobiste musi zwrócić odliczony podatek VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie aportem budynku zakupionego 6 lat temu, w którym dokonano nakładów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spadkobiercy przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych w związku z dociepleniem domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy transakcja nabycia niewymagalnej wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość rogali marcińskich wręczonych pracownikom należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż nieruchomości wybudowanej metodą gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki rodzi na gruncie VAT cesja wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować przy zwrocie kosztów poniesionych przez zaproszoną osobę na bilet lotniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidło obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy dokonywać potrącenia z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za korzystanie z internetu podczas zagranicznej delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć próbki towarów nabywane przez pracowników podczas zagranicznych delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu korzystania z rzeczy bez umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy diety wypłacone oddelegowanym zleceniobiorcom zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opiekunem wycieczki szkolnej może być nauczyciel zatrudniony w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków na drut do siatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy sekretarz szkoły podlega okresowej ocenie pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy SPZOZ może wystawić fakturę w walucie (EURO) za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkolenia pilotów są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy utwardzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy w ramach instruktażu ogólnego należy przeprowadzić test sprawdzający?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w związku z likwidacją stanowiska pracy można zastosować skrócony okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy z tytułu umowy użyczenia po stronie instytucji kultury powstanie przychód, który będzie zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne