Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dokonano kontroli gospodarstwa domowego (jednorodzinny dom) pod kątem odprowadzania ścieków bytowych. Odbiornikiem jest zbiornik bezodpływowy. Rodzina to dwie osoby dorosłe i dwoje małych dzieci. Nie ma licznika odprowadzanych ścieków. Rodzina co miesiąc od lat zleca wypompowanie ścieków firmie posiadającej stosowne uprawnienia. Ilość tych ścieków zgodnie z fakturami nie ulega zmianie - zwiększyła się od kiedy pojawiły się dzieci z 5 na 8 m3 na miesiąc. Od lat jest na tym samym poziomie. Pobór wody nie jest opomiarowany, gdyż rodzina korzysta z ujęcia wody indywidualnego tylko na potrzeby własne. Przyjęta w gminie ilość ścieków na 1 osobę to ok. 2,4-3,0 m ścieków na miesiąc. Faktury przedstawione podczas kontroli wskazują na odpompowywanie 8,0 m3 na miesiąc z danego zbiornika bezodpływowego. W pobliżu brak kanalizacji, rowów, kanałów, do których mogłyby być odprowadzane nielegalnie ww. ścieki.

Czy różnica między deklarowaną, odpompowywaną zgodnie z fakturami ilością ścieków bytowych, a przyjętą w gminie przeciętną ilością produkowanych ścieków musi wskazywać, że zbiornik ten jest np. nieszczelny lub ścieki są usuwane w inny sposób?

Czy należy przyjąć, że raczej ta deklarowana ilość ścieków jest realna?

Przecież ilość ścieków bytowych przeciętna, przyjęta przez gminę jest ilością szacunkową, a każde gospodarstwo domowe zużywa różne (raz większe raz mniejsze) ilości wody i tym samym produkuje różne od przeciętnych norm ilości ścieków bytowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?